F9 Languages

F9 Languages in Brussels, voorheen Fondation 9 genoemd, is een taalschool die in 1989 onder toezicht van de ULB, de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel en de Stad Brussel is opgericht.

Onze lessen zijn zowel voor particulieren als ondernemingen bestemd. Deze kunnen bij F9 gevolgd worden of in de onderneming zelf.

De lessen worden aangepast aan de noden van de particulier of de professionele deelnemer, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds opgedane kennis van de taal en aan de doelstellingen van de deelnemers.

Ons team bestaat uit een dertigtal docenten die begeleid worden door een coördinator. Ons administratie staat ter uwe beschikking voor praktische vragen.

De onderwerpen die in de lessen worden behandeld, worden in functie van de noden van deelnemers bepaald en kunnen betrekking hebben tot de professionele en/of privé activiteiten van de deelnemer(s).

De lessen bestaan uit:

  • Gesprekken over algemene of professionele zaken
  • Het leren van algemene en/of professionele woordenschat
  • Luistervaardigheid (CD, internet,…)
  • Rollenspellen of dialogen
  • Presentaties…

Grammatica wordt niet als doel, maar als middel beschouwd.

Voor sommige opleidingen wordt er een computer ter beschikking gesteld van de deelnemer, zodat die op zijn/haar eigen tempo de taal kan leren.

Voor de start van elke opleiding vindt er een evaluatie plaats ten einde het startniveau en doelen van de deelnemers te bepalen en de homogeniteit van de groepen te garanderen.

Wij hanteren het Gemeenschappelijk Europese Referentiekader om de vaardigheden en de vooruitgang van de deelnemers te beoordelen.