PLAN LANGUES – ULB

Laden…

Dankzij een samenwerking tussen de ULB en F9 wordt  aan de universiteitsstudenten de mogelijkheid geboden , GRATIS linguïstische modules van 20 uur ( Nederlands en Engels ) of 40 uur (Frans ) te volgen . Studenten dienen wel te beantwoorden aan de toelatingscriteria te voldoen ( inclusief pas afgestudeerden , vorsers, Erasmus of andere assistenten) en dit steeds binnen het aantal  beschikbare plaatsen.

WAT IS ” PLAN  LANGUES” ?

Studenten die denken een preliminaire assistentie of hulp nodig te hebben tijdens de cursussen,  kunnen aldus  genieten van acquisitie- (A0-A1 op de schaal van het ERK ) ,verrijkings- (A2) of consolidatiecursussen  (B1) bij F9.

F9 werkt in groepjes van maximum 15 studenten met als hoofddoel de basisprincipes van een andere taal te verwerven of bepaalde cursussen aan de ULB op een betere wijze te kunnen volgen.

 

PEDAGOGISCHE AANPAK

Interactie is de basis van onze pedagogische methodiek ; onze leraren zullen u de gelegenheid geven om zowel de grammatica als de woordenschat die u denkt nodig te hebben , te oefenen en dit op verschillende manieren (mondeling en schriftelijk).

De inhoud van elke module wordt vastgelegd volgens een functionele analyse die door de ULB aan ons wordt overgemaakt.

Inhoud der modules : bestand downloaden

Planning

ENGELS en NEDERLANDS -Tijdens het academiejaar , zijn er maandelijks lessen , 2 x per week , van 18.30 tot 21 uur.

Tijdens de schoolvakanties is het een intensieve cursus van 5 opeenvolgende dagen, van 14 tot 18 uur.    

Men is vrij zich in te schrijven voor zoveel modules als men wil, steeds binnen het aantal beschikbare plaatsen.

 

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Indien u wilt genieten van dit gratis aanbod, aarzel dan niet om u in te schrijven door één van de hieronder vermelde formulieren in te vullen en ons terug te sturen via e-mail : planlangues@f9languages.eu

Formulieren: