PLAN LANGUES – ULB

Laden…

Door samenwerking tussen de ULB en F9 wordt  aan de universiteitsstudenten de mogelijkheid geboden , GRATIS linguïstische modules van 20 uur ( Nederlands en Engels ) of 40 uur (Frans ) te volgen . Studenten dienen wel te beantwoorden aan de toelatingscriteria ( inclusief pas afgestudeerden , vorsers, Erasmus of andere assistenten , en dit steeds binnen het aantal  beschikbare plaatsen ) 

WAT IS HET ” PLAN  LANGUES” ?

Studenten die denken een preliminaire assistentie of hulp nodig te hebben tijdens de cursussen,  kunnen aldus  genieten van acquisitie-( AO-A1op de schaal van het ERK ) ,verrijkings- ( A2) of consolidatiecursussen  ( B1) bij F9.

F9 werkt in groepjes van maximum 15 studenten, waardoor het volgen van  universitaire cursus aanzienlijk gaat proberen te  verbeteren.

Hoofddoel is , de basisprincipes van een tweede taal te verwerven of ,de cursussen aan de ULB op een betere wijze te kunnen volgen.

 

PEDAGOGISCHE AANPAK

Interactie is de basis van onze pedagogische methodiek ; onze leraren zullen u de gelegenheid geven , zowel de grammatica als de woordenschat die u denkt nodig te hebben , te oefenen en dit op verschillende manieren , mondeling en schriftelijk.

De inhoud van elke module wordt vastgelegd volgens een functionele analyse die door de ULB aan ons wordt overgemaakt.

Inhoud der modules : bestand downloaden

Planning

ENGELS en NEDERLANDS -Tijdens het academiejaar , zijn er maandelijks lessen , 2 x per week , van 18.30 tot 21 uur.

Tijdens de schoolvakanties , is het een intensieve cursus in 5 opeenvolgende dagen, van 14 tot 18 uur.    

Men is vrij , zich in te schrijven voor zoveel modules te nemen als men wil , steeds binnen het aantal beschikbare plaatsen, teneinde de gewenste vooruitgang te maken in de gekozen taal.         

 

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Indien u wil genieten van dit gratis aanbod , aarzel dan niet u in te schrijven , door één der hieronder vermelde formulieren in te vullen en ons terug te sturen per e-mail : planlangues@f9languages.eu

Formulieren:

  • Plan Langue Frans – Voorinschrijving verplicht – Neem dan alsjeblieft: Carine Vassart

    Université Libre de Bruxelles Tel. : +32 02 650 2012 – Carine.vassart@ulb.ac.be

  • Het inschrijvingsformulierformulier bevindt zich aan de bodem van deze pagina.