Over ons

F9 Languages in Brussels, voorheen Fondation 9 genoemd, is een taalschool die in 1989 onder toezicht van de ULB, de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel en de Stad Brussel is opgericht. De vzw onderhoudt nog steeds nauwe banden met de ULB en wordt sinds 2009 geleid door Chérine Kaynak. De vereniging wordt bewust klein gehouden om een flexibele, efficiënte en warme organisatie te blijven. Er zijn twee personen verantwoordelijk voor het onthaal, de inschrijvingen en de planning van de lessen.  De boekhouding en de personeelszaken worden door één persoon beheerd. De veertigtal professoren worden door drie coördinatoren begeleid. De directie is belast met het behartigen van de commerciële en financiële belangen van de vzw. De school beschikt over een ruimte van 400m² en is volledig gewijd aan de individuele- en groepslessen, zowel voor particulieren als ondernemingen. Er worden 7 talen onderwezen: Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Een van onze grootste troeven is het feit dat de lessen aan elkaar gebonden zijn en deze specifiek opgesteld worden voor ieder individu. Onze lessen worden steeds door moedertaalsprekers gegeven.